hipermedia

Egy kognitív képességeket felmérő kutatás szerint minél több dolog jut eszünkbe valamiről, annál gazdagabb az a szellemi tárház, amiből dolgozunk. Egy dolog „lehívása” ebben az esetben rengeteg gondolat, emlék, kép, érzet, tapasztalat vagy információ mozgósítására képes. Korunk hipermédia környezete, amelyben a kommunikáció legnagyobb része végbemegy, egy hasonló elven szervezett, hálózati térben (World Wide Web) jön létre. Ha az agy az egyes idegsejtek közötti szinapszisokkal hoz létre kapcsolatokat, addig az online térben a hipertext sző hálót és navigál el a gondolatokat kifejező elektronikus tartalmak között.

A hipertext fogalma az 1960-as években született meg1, létrejötte elválaszthatatlan az információ kommunikációs technológiák (elektronikus megjelenítő felületek) és a posztmodern tudat fejlődésétől. A hipertext a szöveg egy radikálisan új formája, publikálási módja, ami felrúgja a Gutenberg Galaxis termékeinek (nyomtatott könyv) logikáját. A hipertext – linkekkel összekapcsolt elektronikus blokkok – a  korábbi médiumhoz képest:

a, nyitott végű, nincs eleje vagy vége
b, sorrendje felcserélhető
c, többféle elérési vagy bejárási úttal rendelkezik,
d, örökké befejezetlen
e, folyton elágazik, irányát a felhasználó választása határozza meg
f,  egyenesvonalú haladási irány helyett intuitív ugrások jellemzik,
g, kapcsolatok, csomópontok, hálózatok és ösvények fogalmai írják le 2

Amíg a nyomtatott könyv egy önmagában álló, zárt szöveguniverzumot alkotott, – amelynek egységét és következetes felépítését legfeljebb a lábjegyzetek zökkentették ki és a függelékben jegyzett irodalmak kapcsolták más szövegtestekhez –, addig a hipertext minden eddig létrehozott (és digitalizált) kulturális produktummal egyszerre létezik. A hipertext egyes elméletalkotók szerint a szöveg egy további, észrevétlenül várakozó dimenziója, amely inherensen tartalmazza a más szövegekre való hivatkozást vagy köt össze egymástól időben és térben távol álló tartalmakat – legegyszerűbben keresőszavak által.

Marschall McLuhan szerint azzal, hogy a hipertext szövegeket és nem szöveges (audiovizuális) tartalmakat kapcsol össze, kiterjeszti a szöveg fogalmát a verbálison túlra és elér a hipermédia állapotába, amely a látáson kívül más érzékekre is hat.

1 Theodor H. Nelson
2 Roland Barthes

KONKRÉT

A vállalati kommunikációban kiemelt fontosságú a tudás, az információk vagy akár a kezdeti stádiumban lévő gondolatok és ötletek megosztása, láthatóvá és elérhetővé tétele. A vállalat (corporate – „united in one body”) működésének alapvetése, hogy számos testet olvaszt eggyé, akik ilyen formán (egyként) lépnek fel a közös célok megvalósítása érdekében. A vállalati kultúrából kiszakadt »brainstorming« a leginkább elterjedt taktika arra, hogy a máskor (a szabványosítás miatt) kötött szerkezetű, vagy bizonyos előre megírt forgatkönyveket követő kommunikáció fellazuljon és teret engedjen a gondolatok szabad áramlásának. Vagy éppen fordítva, a szabadúszó projektmunkások azért vették át sikeresen a módszert, hogy rendszert iktassanak a szétfolyással fenyegető vagy távoli munkavégzésbe. Akár az egyéni teendők menedzselésénél is, de az együttműködésen alapuló kreatív folyamatoknál kiemelten fontos lehet az egyes felvetések és azokra érkező reakciók (brainwriting) követése, a projektnek hangulatilag megágyazó gyűjtemény (mood board) felvázolása vagy az egymásból következő asszociációk (mindmap) rögzítése. Az INSPIRE ehhez a sokfelé ágazó folyamat lekövetéséhez nyújt felületet, úgy, hogy a technológiai adottságokat a gondolati mintázatokhoz igazítja és nem köti médiumhoz. A kollaboratív alkalmazás lehetővé teszi, hogy a csoporttagok egymástól távol, mégis egyidejűleg tudjanak kommunikálni és ötletelni projektjeiken. Az Inspire felülete egy dinamikusan szerkeszthető gráfként jeleníti meg a gondolati térképet, amelyben az egyes állomások hivatkozott multimédia tartalmakat (videó, hanganyag, térkép, szöveg, táblázat) kötnek össze. A különböző képaggregáló vagy videómegosztó csatornákon tárolt, beágyazott fájlok az Inspire felületén közös design elképzelésnek vannak alárendelve, megkönnyítve ezzel a felhasználói élményt.

FUNKCIÓ:
– valósidejű együttműködés és chat felület a csapatmunkához
– könnyű navigáció és zoom funkció
– viuzálisan rendszerezett adatmegjelenítés (gráf, node-ok)
– beágyazható dinamikus média (url-es hivatkozás)

»inspirational quote«

"Amikor egy projekten dolgozunk, sokféle social media oldalt használunk kommunikációra, megosztásra. Ezek párhuzamos és folyamatos nyomonkövetése megosztja a figyelmet, szükség van egy olyan megoldásra, amely segíti az információt összefogni.” – Dia