Az amszterdami Knowledge Mile közreműködésével tavaly ősszel megvalósult Design & The City konferencia és kapcsolódó eseménye, a hands-on gyakorlatokkal kísérletező Lab & Labs, amelynek eredményeit most egy frissen kiadásra került kötet formájában is végigolvashatjuk. A meghívott maker & thinker lab-ek segítségével összeállt könyv a címével összhangban – Methods and Approaches for a Human-Centered Design – a városlakók szemszögéből foglalkozik az okos várossal és azokkal az egyre sürgetőbb urbanisztikai kérdésekkel, amelyek korunk nagyvárosait jellemzik. 

A konferencia elméleti bázisát az ember-gép interakció területén a design tervezés ún. harmadik hulláma határozta meg, amely fejlődéséről a bevezetőben olvashatunk részletesen. Állítása, hogy a digitális tehnológiák az irodai munkakörnyezet mellett rengeteg más, új kontextushoz alkalmazkodtak, aminek következtében az emberek, akik élnek ennek előnyeivel már nem puszta „felhasználók”. Ha a design tervezés első hulláma a "userekre" mint egy merev, hatékony keretrendszer szerint szabályozandó alanyokra tekintett, ez mára egy meghaladott szemlélet. A második hullám ezen továbblépve az együttműködést és csoportmunkát támogatta: ennek keretében a hangsúly a helyileg beágyazott szereplők felé mozdult el, akik gyakran együtt dolgoznak és olyan technológiákra támaszkodnak, amik megkönnyítik ezt az együttműködést. Az utóbbi évtizedben azonban a harmadik hullám felemelkedését látjuk, ami annyit tesz, hogy hogy a használati kontextusok és használati típusok bővültek és összekeveredtek, ahhoz képest amit az előző hullám munkacentrikus felfogása hozott. A technológia kiáramlott a munkahelyekről és bement az otthonainkba, átszövi mindennapi életünket és kultúránkat. Ebben a harmadik hullámban a kutatás megkérdőjelezi a második hullám értékeit a technológiával kapcsolatban (pl. hatékonyság) és helyette az élményre és értelemadásra helyezi a súlyt. A konferencia és az abból született kötet ezt az emberközpontú tervezési folyamatot tartotta szem előtt mint módszert és megközelítést és alkalmazta a városi problémákra.

LAB OF LABS X KIBU

Ha Fernand Braudel álltását vesszük érvényesnek, az emberi történelem nem más mint a tériszony elleni harc. A Nemes Attila által vezetett kétnapos design charette a térhasználat állandó és ideiglenes elemeit, a rutint és a meglepetést, az idegenséget és az otthonosságot vette kiindulópontnak mégpedig a 2009-tól felfutó – a blockchain technológiával talán nemsokára leáldozó – sharing economy mobilizáló és decentralizáló hatásán keresztül. Kiindulásnak a sztereotipikus turista és helyi lakos personáit építették fel, majd olyan felületeket kerestek, ahol a kétfajta térhasználati és birtoklási modell kölcsönösen hasznára lehet egymásnak.

A charette célja az volt, hogy a rövidtávú turizumus és a hosszútávú lokálisan értelmezett gazdasági/társadalmi hatás között keresse a közvetlen összekapcsolódás lehetőségét. A résztvevők a sharing economy kínálta szállásközvetítői platformok mint az AirBnb-t igénybe vevők kapcsán figyelték meg, hogy gyakran szállnak meg olyan kerületekben, amelyekre más kontextusban mint nem tipikusan turista zónaként tekintünk. Míg a turizmus gyorsan múló gazdasági hatással van a lokális környezetre, addig ezeknek a platformoknak a tulajdonosai (pl. az AirBnb) teszi el a profit nagy részét. Ha az iparág jelenléte élénkítő hatással is van a helyi üzletekre, nem kívánatos körülményekkel is jár: a hangszennyezéstől kezdve sokkal rendszerszintűbb problémákig mint a dzsentrifikáció és végső soron a civil részvétel csökkenése.

A turisták helymeghatározással készült Instagram képeiből hamar kiderül, melyek a tipikus és nem tipikus desztinációk egy város felfedezésekor és az utóbbin, a meglepetés erejének feltérképezésén indultak el. A két nap végére elkészült Surprise Machine prototípusa, amely arra az ötletre épül, hogy turistaként a helyiek tudására támaszkodjanak, helyiként viszont lépjenek ki a megmerevedett rutinból. Úgy szerezzenek közös élményeket, amik semmilyen guide-ban, de a szokásos napirendben sincsenek benn. 

Olvass bele a kötetbe: klikk
Illusztráció: ayr