Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájának és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskolája Designkultúra-tudományi tagozatának közös kamarakonferenciája.

Időpont: 2018. május 30., 9.15-18.15

Helyszín: BME E épület, 612-es terem

„A designnal foglalkozó korszerű akadémiai beszédmódok és tudományos diszciplínák még mindig korai, emergens fázisukat élik meg. Míg a hagyományos művészettörténeti, illetve tervezésmódszertani iskolák együtt a projektalapú megközelítésekkel, vagy az üzleti oktatásban különösen népszerűvé lett „designer gondolkodás” (design thinking) és a termékszemantika stratégiáival ma már kevésbé meghatározóak a nemzetközi design-felsőoktatásban, addig a „designtanulmányok” (design studies), illetve különösen a 2000-es évek designkultúra-fordulatára reflektáló „designkultúra-tudomány” (design culture studies) ma kifejezetten inspiráló módon tesznek javaslatokat a designkultúra összetett jelenségeinek szakszerű tanulmányozására, egyebek mellett a korábbi megközelítési módok eredményeinek kreatív felhasználásával. Ugyanakkor ezekkel párhuzamosan az utóbbi időkben rendkívüli jelentőségre tettek szert a technofilozófia (philosophy of technology), illetve a „tudomány-és-technolgia-kutatások” (science and technology studies, STS) eredményei is a designkultúra tudományos vizsgálatában – jóllehet a designkultúra-tudományoktól eddig inkább elszigetelt módon, különösen Magyarországon.” (Részlet a felhívásból)

Program:

9.15-9.30 Köszöntő

Láng Benedek (BME)

Szentpéteri Márton (MOME)

9.30-10.00 Wunderlich Péter: A funkcionalizmustól a jelentésig

10.00-10.30 Karakas Alexandra: De mit akarnak a tárgyak? Az anyagi fordulat dilemmái

10.30-11.00 Bárdos Dániel: Hogyan tervezzünk evolúciós fát? A megszakított egyensúly vizuális reprezentációi

11.00-11.30 Gyarmathy Ákos: Bayesiánus modellek a társas episztemológiában

11.30-12.45 Ebédszünet

13.00-14.00 Plenáris előadás

Kiss László (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont): Egy természettudós a médiában: gyakorlati imázs-menedzsment

14.00-14.30 Horváth Balázs: A hipervalóság határán: gondolatkísérlet a design szerepéről egy technikafilozófiai fogalom esetében

14.30-15.00 Fiáth Henrietta: Humánus design és/vagy humánus technológia

15.00-15.30 Horváth Olivér: SFZero, avagy a designkultúra határai

15.30-16.00 Kávészünet

16.00-16.30 Kocsis-M. Brigitta: Designtermékek mint innovációk bemutatása egy tudományos magazinműsorban

16.30-17.00 Körösvölgyi Zoltán: Let’s make things better

17.00-17.30 Póczos Valéria: Designkultúra mint interdiszciplináris jelenség – A diszciplinaritás problematikája a közoktatásban

17.30-18.00 Kovács Péter: Designkultúra-tudomány 1980-ban? Kanonizálási kísérlet

18.00-18.15 Zárszó

Szentpéteri Márton

A plenáris kivételével az előadások 20 percesek, minden előadást 10 perc vita követ.